A keresztény mentálhigiénéről bővebben

img

Manapság a mentálhigiéné egyre inkább felismeri, hogy az ember és személyes boldogulása a társadalomban attól is függ, hogy miként képes önismereti síkon felismerni egyediségét és kapcsolati beágyazódottságát saját közösségébe. A közösségi értékeket szükséges lenne jobban magunkhoz ölelni (olykor ismét megtanulni) és a közösséggel egységre lépni az elidegenedés és elmagányosodás helyett, mely utóbbinak zászlajára is az van kitűzve, hogy "valósítsd meg magad."

Az ehhez vezető főcsapás, hogy az ember önvizsgálatot végez és feltérképezi belső adottságait, felismeri és elfogadja küldetését, hogy aztán szárnyalhasson. Az ilyen magaslatokra jutott ember az önazonos és szabad ember. E állapothoz vezető út, mindannyiunknál kicsit más és más. A keresztény mentálhigiéné abban segít, hogy lendületbe hozza és utat kínáljon számunkra ahhoz, hogy ki-ki rátalálhasson saját önazonosságára.

"C.G.Jung beszámol arról, hogy az életük derekán járó páciensei közül (ami akkor nagyjából a 35. életév feletti kort jelentette) egyetlen sem akadt, akinél a valláshoz fűződő viszony (tisztázatlansága) ne jelentett volna kulcsproblémát. Végső soron mindegyikük attól szenvedett, hogy elveszítette vagy nélkülözte azt, amit az eleven vallás jelent és jelentett mindenkor a benne hívőknek. Azok közül, akik nem jutottak el a vallással kapcsolatos álláspontjuk tisztázásához, egyetlen egynek sem sikerült igazán meggyógyulnia." (Ivancic 2008)

Az ember tehát, nem csak testből és tudatból áll, de mélyről fakadó igénye van a spiritualitásra is. Ez a belső igény indítja talán arra is, hogy kérdéseket tegyen fel saját létezésével, közösséghez való tartozásával és szerepeivel kapcsolatosan, röviden honnan jött, miért van éppen ott ahol tart és hová megy szimbolikus értelemben. Ezeket a kérdéseket folyamatosan feltesszük magunkban, életkortól függetlenül, és egyre tudatosabban vágyunk a mélyebb értelmezéseket megismerésére. E kérdésekre adott belső válaszaink is dinamikusan változhatnak, beérnek, melyet élettapasztalataink tükrében formálunk és újból átformálunk. A keresztény mentálhigiéné, azaz keresztény pszichológia gyakorlatilag felfogható úgy, mint a hívő ember pszichológiája, mely a tudományos pszichológia és teológia sajátos együttjárását jelenti.

A lelkigondozás ennélfogva holisztikus szemléletű azaz nem szemléli az embert külön testként és lélekként, és nem szemléli külön biológiai, szociális, pszichés stb. szempontból sem, hanem mindezen szemléletek egységesítésére törekszik. Tudományos értelemben ezért interdiszciplináris szakterületről van szó, ugyanakkor az elméleti tudományokat (biológia, szociológia stb.) a saját szempontjából kezeli, ezért ilyen tekintetben nem is tudományág, inkább szakterület.
Forrás

További gondolatok az útkeresésről