Témakörök

Krízisben van...?

img
Krízisben a legfontosabb teendő, hogy kérjünk segítséget, ha a közvetlen környezetünkben nincs olyan személy, akire számíthatnánk, hívjunk külső segítséget megbízható forrásból (lásd a segítő szakmai szervezetek menüpontot ilyen esetre.) Erre elsősorban azért van szükség, mert a krízis-állapotban a testünk túlélő-módra kapcsol, tudatunk és választási lehetőségeink köre beszükül, sokszor kétségbe vonjuk belső és külső erőforrásainkat (egyszóval kilátástalanság törhet ránk és kétségbe eshetünk.) Az elhagyatottság érzését Krisztus maga is megtapasztalta a kereszten, ahová bűneink miatt őt odaszögezték.

A krízishelyzethez kötött látsámódunk (és az ott megtapasztalt kilátástalanság érzése) bizony értelmezés kérdése is, attól függően, hogy agyunk a vélt vagy valós veszteségekre fokuszál, és a fájdalom elkerülése (csökkentése) érdekében sarkít. Keresztény körökben az ilyen időszakokra tanácsolják a következőket: nem kétségbe hanem térdre esni célszerű! Az imádságban (még ha az illető korábban távol állt is Istentől) bátran kereshetünk vigaszt. Mert Isten mindannyiunkat üdvösségre hív egytől-egyig. Vegyük elő a szentírást, nyissuk fel és olvasgassunk benne, egyszóval kérjünk felülről segítségét! Miért tegyük/tehetjük ezt? Mert Isten egyben mennyei atya is és atyaként a gyermekeit tetszése szerint megsegíti. (Később a krízisből kikerülve, az adott krízis állapotra visszatekintve, olykor láthatjuk azokat az ok-okozati összefüggéseket is, amelyeket akkor és ott a krízisben nem vettünk észre, esetleg annak jelentőségét is megláthatjuk.)

Krisztus többször szól az emberi aggodalmakról, és bíztat bennünket: "Ezért azt mondom nektek: ne aggódjatok az életetek miatt, hogy mit esztek vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az ételnél, és a test a ruhánál? Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem is aratnak, és magtárakba sem gyűjtenek, hanem a ti mennyei Atyátok táplálja őket. Nem értek ti sokkal többet azoknál? Ti aggodalmaskodók, melyiktek tudja életét egyetlen lépésnyivel is megtoldani? És a ruházat miatt miért aggodalmaskodtok? Figyeljétek a mezők liliomait, hogyan nőnek, pedig nem fáradoznak és nem is szőnek. Mondom nektek: Salamon még dicsősége teljében sem öltözött úgy, mint egy ezek közül! Ha a mezei virágot, amely ma virul és holnap a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor titeket nem sokkal inkább, kicsinyhitűek? Ne aggodalmaskodjatok hát, hogy Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözzünk?! Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.” Mt. 6,24-34.

További gondolatok