Egyéni mentálos foglalkozásról

img
Az egyéni beszélgetős keresztény szemléletű lelkigondozásban, a terapeuta (azaz a tanácsadó) Isten gyógyító munkájában vesz részt közvetítőként, szoros együttműködésben a klienssel.
Ebben az együttműködésben terapeuta és kliens szabadon megosztják gondolataikat, benyomásaikat érzéseiket, a felmerülő problémához, illetve élethelyzethez kapcsolódóan.

Előforduló zavarok és problémák

 • Spirituális (hitéleti) kérdések
 • Hangulati zavarok
 • Párkapcsolati és kapcsolatteremtési kérdések
 • Szenvedélybetegségek
 • Alacsony önértékeléssel kapcs. problémák
 • Trauma, veszteség és gyász
 • Szorongás és pánik
 • Karrier kérdések
 • Munkahelyi gondok
 • Önismeret és emberismeret
 • Kiégés (burn-out)
 • Életvezetési nehézségek

Modern beszélgetős terápiákról

A modern beszélgetős úgynevezett 'pszichoterápiák' alapfeltevése, hogy a tüneteket rossz beidegzések, hibás viselkedések, téves következtetések és nem megfelelő érzelmi reakciók okozzák.
A pszichoterápiában a terapeuta segítségével ezeket a tünetek hátterében álló problémákat közösen igyekeznek feltárni, és az egészséges irányba elmozdulni.

A mentálhigiénés tanácsadás ezért egy tanulási folyamat részeként is értelmezhető, amelyben a korábbi rossz helyzetmegoldásokat és helyzetelemezéseket váltja fel az illető egyén olyanokkal, melyek jobban segítik a hatékony alkalmazkodást és nem utolsó sorban előre mutatóak. Vannak "múltra" és "jelenre" irányuló terápiák is. Az előbbiek a múlt és az emlékek feltárásával igyekeznek hatni a jelenbeli problémákra, míg a "jelenre" irányuló terápiák szerint a lényeg az "itt és most" a problémákat az "itt és mostban" kell kezelni, nem pedig a múltban.

Sokszor, bizony tele vagyunk feldolgozatlan élményekkel, amelyek visszanyúlhatnak akár kisgyermek korunkig. Egyes sérelmek, különböző be nem gyógyult lelki sebek, illetve sérült következtetéseken alapuló meggyőződések a szülői és hivatásbeli szerepekre is kihatnak. Az így szerzett kudarc élmények (tapasztalatok) fokozhatják az ember saját magáról kialakított negatív énképet.

További gondolatok