Szakmai bemutatkozó

Bemutatkozás elején szeretném, a számomra legértékesebb, ajándékba kapott jellemzőmet megosztani, éspedig, hogy Istenhez tartozom. Katolikus szakemberként fontosnak tartom, hogy kapcsolatainkban ezt a rendkívüli helyzetünket, mi magunk képesek legyünk bensőségesen a szívünkben megélni, ezt követően közvetíteni szeretteink és embertársaink felé.

Tanulmányok:
1994-2001. Egyetemi tanulmányok: mentálhigiénés szaktanácsadói képesítés (CSC, NE)
2001. Critical Incident Stress Management képesítés (NE)
2007-2011. PhD tanulmányok Szociálpszichológia (absz.) (PTE)

Szakmai módszerek:
Az elmúlt években egyéni és csoportos beszélgetős terápiás módszerek alkalmazásában szereztem gyakorlatot. A modern beszélgetős úgynevezett 'pszichoterápiák' alapfeltevése, hogy a tüneteket rossz beidegzések, hibás viselkedések, téves következtetések és nem megfelelő érzelmi reakciók okozzák. A terápiában a terapeuta segítségével ezeket a tünetek hátterében álló problémákat feltárják, és közös megegyezéssel módosítják. A keresztény mentálhigiénés tanácsadás keresztény etikai/morális kontextusban értelmez elsődlegesen és igyekszik feltárni a problémák okait/összefüggéseit az önismereti tanulási folyamat részeként. Az emberi méltóság rendkívül fontos komponense a folyamatnak, mint ahogyan a (szabad) akarat és a jóra való készségek felszínre hozatala, valamint az Isten és ember közötti bensőséges szeretet-kapcsolat fejlesztése. Persze vannak "múltra" és "jelenre" irányuló módszerek, az előbbiek a múlt és az emlékek feltárásával igyekeznek hatni a jelenbeli problémákra, míg a "jelenre" irányuló terápiák szerint itt és most vannak problémák és azokat itt és most kell kezelni, nem pedig a múltban. Ennek érdekében a módszerek sokszínűek úgy, mint:

- Keresztény egzisztencialista megközelítés
- Sématerápia
- Kognitív-viselkedéses irányzatok
- Rövidtávú célorientált technika
- Kübler-Ross alapú gyászmunka
- Kombinált 12 lépéses módszer