Beszélgetések az életről keresztény szemmel

Manapság a mentálhigiéné egyre inkább felismeri, hogy az ember és személyes boldogulása a társadalomban attól is függ, hogy miként képes önismereti síkon felismerni egyediségét és kapcsolati beágyazódottságát saját közösségébe. A közösségi értékeket szükséges lenne jobban magunkhoz ölelni (olykor ismét megtanulni) és a közösséggel egységre lépni az elidegenedés és elmagányosodás helyett, mely utóbbinak zászlajára is az van kitűzve, hogy "valósítsd meg magad."

Az ehhez vezető főcsapás, hogy az ember önvizsgálatot végez és feltérképezi belső adottságait, felismeri és elfogadja küldetését, hogy aztán szárnyalhasson. Az ilyen magaslatokra jutott ember az önazonos és szabad ember. Ezen állapothoz vezető út, mindannyiunknál kicsit más és más. A keresztény mentálhigiéné abban segít, hogy lendületbe hozza és utat kínáljon számunkra ahhoz, hogy ki-ki rátalálhasson saját önazonosságára. Kis létszámú (csoportonként 4-8 fős) irányított beszélgetés a hitélet elmélyítésére, egyéni életutak Istenhez közelítő és Istentől távolító mozgatórugónak felismerésére és feltárására.

Az összesen hét foglalkozásból álló sorozat résztvevői heti egy alkalommal (a részvevők többsége által kívánt napon) kerül sor. A foglalkozásra mindazok jelentkezését várjuk (nemre, életkorra, korábbi hitéleti aktivitásra való tekintet nélkül) az adott vállalat dolgozói közül, akik nyitottak és befogadóak a lelki és szellemi ajándékokra, miközben hajlandóak saját gondolataikat másokkal megosztani, és saját tapasztalataikat felkínálni másoknak.

A programsorozat témakörei

1. Alkalom: Bevezetés/felvezetés. Életünk értelme(i): céljaink és küzdelmeink
2. Alkalom: Istenképek - beteggé tevő és gyógyító Istenképek, amelyeket magunkban hordozunk! Mit tükröz a saját szívünkben és fejünkben élő Isten képe?
3-4. Alkalom: Emberi hibákról való elmélkedés! Ki holt tart a felelősségvállalásban?
5-6. Alkalom: Hogyan lehet „Igen”-t mondani az élet minden napjára! Miből áll egy mélyreható változás!
7. Alkalom: Elindulás – hazaérkezés (a keresztény világlátás napjainkban.) A belső öröm hit és küldetés megélése.