Elmélkedős kapcsolatépítés Istennel

Isten szeretet bennünket! Honnan tudjuk ezt? Elsődlegesen a szentírásból, amiben Isten kinyilatkoztatta önmagát számunkra, emberek számára. Akár az ószövetséget, akár az újszövetséget olvassuk, abban lépten nyomon felismerhetjük Isten örök igéjét, amely időtől függetlenül, a jelenben élő emberhez szól. Ezt akkor vesszük észre legjobban, ha elkezdjük forgatni kezünkben a Bibliát. A Bibliét vagy másszóval a szentírást többféle képen is olvashatjuk, pl.: kultúrtörténeti, szociológiai, történelmi, irodalmi vagy akár pszichológiai szemléletben is. Ha azonban nyitott szívvel olvassuk, akkor az személyes kapcsolatépítésére szolgál Isten és közöttem valamint imádsággá is válhat egyben lásd pl.: Zsoltárok könyve, amely különböző ószövetségi imádságok gyüjteményét foglalja magában. Az alábbiakban olvasható néhány igerész segítségül ahhoz, hogy átelmélkedhessünk egy-egy személyes életszakaszt vagy tapasztalást a világról. Az elmélkedés keretét a következő lépések is alkothatják, bár több módszer közül is választhatunk:

0. lépés: Megpróbálok valamilyen nyugodt helyet és időpontot keresni, kényelmesen elhelyezkedem, és igyekszem elcsendesedni legbelül.

1. lépés: Az adott szentírási részt/szakaszt kétszer elolvasom! Első alkalommal a szövegrészt az értelmemmel törekszem befogadni. A második elolvasáskor pedig a szívemmel akarom befogadni azt.

2. lépés: Átelmélkedem, hogy vajon, az adott szövegrész miként kapcsolódik életemhez, párhuzamot keresek az adott életállapotom, problémám, vagy örömöm stb. és a szövegrész között. Elkezdek imádkozni az adott szövegrészből az engem leginkább megfogó mondattal, gondolattal, szóval, vagy képpel (ismételgetve azt sokszor akár 50x, 100x magamban vagy hangosan)

3. lépés: Eközben elmélkedek azon, hogy pl.: milyennek látom Istent, az adott igerészletben, vagy ahhoz kapcsolódóan. Hagyom, hogy a gondolataim, érzéseim felszínre jöhessenek, és megengedem Istennek, hogy belépjen a szívembe. Hogy rendezze a gondolataimat. Hogy feltárja azt a számomra, amit a résszel üzenni akar a számomra. Saját érzéseimet nyugtázom, és tudatosítom magamban, hogy azokra nem feltétlenül kell reagálnom, csak szemlélem őket. Érzelmek és érzések beazonosítását segítő táblázathoz kattintson ide.

4. lépés: Zárás - imádkozom, ha pedig megfogalmazódott bennem valamilyen új gondolat, összefüggés, vagy benyomás - az nem felejtem el megköszönni és azért hálát adni.

Néhány szép igerészlet az elmélkedésekhez:

Ószövetségből:
Teremtés könyve: 22. 1-18.
Izajás könyve: 57. 14-19.
Ezekiel jövendölése: 36. 24-27.
8. zsoltár
103. zsoltár

Újszövetségből:
János 21. 15-25.
Lukács 9. 57-62.
János 15. 8-16.
János 11. 1-44.
I. Római levél. 8.
Lukács 12. 22-32.
I. Korintusi levél 13.

Mikor mondhatod hogy valóban imádkozol - kérdőív